Uwaga

Przerwa w dostępie do U10 (Wirtualnej Uczelni)

Szanowni Państwo,
w związku z koniecznością zainstalowania pilnych uaktualnień w systemie Wirtualnej Uczelni związanych z obsługą protokołów oraz wprowadzania ocen, w godzinach od 10.30 – 12.00 (02.03.2020) brak będzie możliwości korzystania z systemu.

Z utrudnienia przepraszamy.

logo systemu POLON

Produkcyjne wdrożenie modułu Szkoły doktorskie

2020-02-26 15:19:51
W dniu 26 lutego wdrożona została pierwsza wersja modułu Szkoły doktorskie.
Aktualnie możliwe jest  dodawanie i usuwanie szkół doktorskich oraz programów kształcenia, przeglądanie zestawienia szkół doktorskich i przejście do widoku szczegółów szkoły doktorskiej oraz programu kształcenia. Moduł będzie sukcesywnie rozbudowywany.
W celu uzyskania dostępu do modułu należy posiadać rolę INST_SZKOLY_DR_ADM lub INST_SZKOLY_DR_PODGLAD (tryb podglądu).
Więcej informacji na temat składania raportów znajduje się na stronach pomocy https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/szkoly-doktorskie/

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Produkcyjne wdrożenie usługi importu XML pracowników oraz usługi stanowej REST API

2020-02-26 18:11:04
W dniu 26 lutego została wdrożona produkcyjnie opcja importu pracowników dla systemu POL-on 2.
Jednocześnie wersja importu XML została podniesiona do wersji 8.2.
W tym samym czasie została wdrożona usługa stanowa REST API służąca do importu stanu pracownika.
Dokumentacja usługi stanowej znajduje się pod adresem https://polon2.opi.org.pl/employees-api/swagger-ui.html#/Import_Employee
Jest to dodatkowa opcja alternatywna do importu XML.
Na stronach pomocy technicznej znajduje się zestaw instrukcji w formie dokumentacji, przykładowego kodu oraz filmów prezentujących możliwości wywołania usług sieciowych https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dokumentacja-api-dla-pol-on-2-0/
Wersja DEMO
Import pracowników oraz usługa stanowa REST API są dostępne od 10 stycznia 2020 na wersji DEMO.
Wszelkie testy importu należy przeprowadzać na wersji DEMO. Środowisko DEMO jest wierną kopią produkcji.
Odświeżanie danych na środowisku DEMO jest wykonywane każdego tygodnia (z niedzieli na poniedziałek).

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowe wpisy w Pomocy systemu

2. Oświadczenia o zgodności danych ze stanem faktycznym (26.02.20) https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/oswiadczenia-o-zgodnosci-danych-ze-stanem-faktycznym/
Uczelnia jest zobowiązana do wprowadzenia danych do Systemu POL-on za rok 2019 w terminie do dnia 31 marca 2020 r.
Wzory oświadczeń będą możliwe do pobrania i wgrania na początku marca bezpośrednio do systemu POL-on, tak samo jak w latach ubiegłych.
Oświadczenia o zgodności przekazanych danych ze stanem faktycznym powinny w tym roku dotyczyć tylko zakresu danych przekazanych do Systemu POL-on tj., studentów, doktorantów i pracowników.
Wzory oświadczeń:
a) szablon OZD (Oświadczenie zgodności danych) dotyczący studentów
b) szablon OZD (Oświadczenie zgodności danych) dotyczący pracowników
c) szablon OZD (Oświadczenie zgodności danych) dotyczący doktorantów
3. Sprawozdawczość GUS 2019 (27.02.20) – film oraz opis metodologii wyliczeń danych w sprawozdaniach S-10, S-11 i S-12 generowanych w systemie POL-on https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/sprawozdawczosc-gus-2019/

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Szkolenia

https://polon.nauka.gov.pl/szkolenia#trainings
W związku z rozwojem systemów OPI PIB systematycznie prowadzone są zapisy na szkolenia z zakresu POL-on 2.0 i PBN 2.0.
Lokalizacja: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Aleja Niepodległości 188b Sala 101
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Oferta szkoleń: https://zgloszenia.opi.org.pl/
Oferta filmów szkoleniowych na kanale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC2VQqfpIWfzpMLI074T7Vsw

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]