KOMUNIKAT JM REKTORA SUM W SPRAWIE WOLONTARIATU PRACOWNIKÓW

Szanowni Państwo,

w związku z epidemią koronawirusa SARS CoV-2 służby sanitarno-epidemiologiczne proszą o wsparcie ich działalności podczas wykonywania badań laboratoryjnych.

Mając na uwadze, że wśród pracowników SUM jest szereg osób, które wykonują liczne zadania związane z diagnostyką laboratoryjną, zachęcam Państwa do wsparcia służb sanitarno-epidemiologicznych. Jako Społeczność akademicka Uczelni Medycznej jako pierwsi powinniśmy służyć pomocą w tak trudnej sytuacji.

Osoby wyrażające wolę udzielenia takiej pomocy proszone są o wypełnienie krótkiego formularza zawierającego dane:

  1. imię i nazwisko,
  2. nazwa jednostki organizacyjnej SUM,
  3. numer telefonu,
  4. adres e-mail,
  5. posiadane kwalifikacje (np. diagnosta laboratoryjny, analityk medyczny itp.)

Wypełnienie formularza pozwoli następnie nawiązać szybki kontakt z osobami chcącymi poświęcić swój czas i wiedzę w sytuacji, gdyby taka pomoc okazała się niezbędna.

Formularz dostępny jest pod adresem:  https://epidemia.sum.edu.pl/

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Uwaga

Dostęp do formularza możliwy jest z wykorzystaniem usługi studenckiego PROXY a w przypadku pracowników poprzez usługę Zdalnej Pracy jak również z sieci SUM.

 

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 21/2020 UKW

Komunikat Nr 21/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 16 marca 2020 r.

Dotyczy:  Kandydatów do pełnienia funkcji Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w kadencji 2020-2024

Informuję, że w terminie określonym Komunikatem Nr 17/2020 Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2020 r. wpłynęły 2 Kandydatury na Przewodniczącego UKE tj.:

a)  prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Gąsiora,

b)  prof. dr hab. n. med. Jana E. Zejdy.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z Uchwałą Nr 11/2020 z dnia 12 marca 2020 r. Uczelnianej Komisji Wyborczej wybory Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów rozpoczynają się w dniu 17.03.2020 r. o godz. 10:00, a kończą o godz. 12:00.

 

Z poważaniem

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, prof. SUM

logo sum

KOMUNIKAT DLA CZŁONKÓW PKZP!!!

Szanowni Państwo,
Z powodu pandemii koronawirusa, mając na względzie bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Rektoratu, informujemy że od dnia 17.03.2020 r. do odwołania wszystkie wnioski dotyczące PKZP proszę przesyłać skanem na adres

 

[Przesłano przez: Patrycja Kornes]

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 20/2020 UKW

Komunikat Nr 20/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 16 marca 2020 r.

Dotyczy:  wydawania kodów do głosowania

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się wnioskami, celem umożliwienia odbioru kodów przez Członków Uczelnianego Kolegium Elektorów, kody będą wydawane w dniu dzisiejszym (16.03.2020 r.) również w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

 

Z poważaniem

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, prof. SUM

logo systemu POLON

Przesunięty termin sprawozdawczości danych do systemu POL-on

2020-03-13 14:57:57
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10 

Podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki są zobowiązane (zgodnie z art. 219 ust. 6 i 7 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz. U z 2018 r., poz. 1669) do wprowadzenia danych do systemu POL-on do baz, o których mowa w art. 342 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w terminie do dnia 31 marca 2020 r.

W związku z pojawieniem się zagrożenia epidemiologicznego i spowodowanego tym zawieszenia zajęć na uczelniach przez okres 2 tygodni, tj. do dnia 25 marca 2020 r., decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego termin wprowadzania danych do systemu POL-on, o których mowa powyżej zostaje przesunięty na dzień 15 kwietnia 2020 r.

Dane, o których mowa powyżej to:

  1.  w wykazie nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu dane, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 1-20 za okres od dnia 1 października 2018 roku
  2. w wykazie nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu dane, o których mowa w art. 343 ust. 1 pkt 21 za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku
  3. w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora dane, o których mowa w art. 345 ust. 1 pkt 16.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]