Komunikat Nr 21/2020 UKW

Komunikat Nr 21/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 16 marca 2020 r.

Dotyczy:  Kandydatów do pełnienia funkcji Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w kadencji 2020-2024

Informuję, że w terminie określonym Komunikatem Nr 17/2020 Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2020 r. wpłynęły 2 Kandydatury na Przewodniczącego UKE tj.:

a)  prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Gąsiora,

b)  prof. dr hab. n. med. Jana E. Zejdy.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z Uchwałą Nr 11/2020 z dnia 12 marca 2020 r. Uczelnianej Komisji Wyborczej wybory Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów rozpoczynają się w dniu 17.03.2020 r. o godz. 10:00, a kończą o godz. 12:00.

 

Z poważaniem

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, prof. SUM