ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 22/2020 UKW

Komunikat Nr 22/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 17 marca 2020 r.

Dotyczy: wyboru Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów

Szanowni Państwo,
Członkowie Uczelnianego Kolegium Elektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

W wyniku przeprowadzonego głosowania w trybie § 18 ust. 1 w związku z § 19 ust. 3 Regulaminu wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024 uprzejmie informuję, że Uczelniane Kolegium Elektorów dokonało wyboru prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Gąsiora na Przewodniczącego UKE.

Z poważaniem

Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej

dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, prof. SUM

logo systemu POLON

Nowy moduł doktorantów został wdrożony produkcyjnie

2020-03-16 17:46:24
W dniu dzisiejszym nowy moduł doktorantów został wdrożony produkcyjnie.
Tym samym system POL-on 2 został wzbogacony o kolejną dużą funkcjonalność.
Powyższy moduł dostępny jest w ramach tych samych uprawnień, których używał stary moduł doktorantów.
Nowy moduł dostępny jest pod opcją menu o nazwie „Osoby ubiegające się o stopień doktora”.
Stary moduł doktorantów jest dalej dostępny w ramach starego systemu i na bazie tych samych kolekcji uprawnień.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]