Nowy moduł doktorantów został wdrożony produkcyjnie

2020-03-16 17:46:24
W dniu dzisiejszym nowy moduł doktorantów został wdrożony produkcyjnie.
Tym samym system POL-on 2 został wzbogacony o kolejną dużą funkcjonalność.
Powyższy moduł dostępny jest w ramach tych samych uprawnień, których używał stary moduł doktorantów.
Nowy moduł dostępny jest pod opcją menu o nazwie „Osoby ubiegające się o stopień doktora”.
Stary moduł doktorantów jest dalej dostępny w ramach starego systemu i na bazie tych samych kolekcji uprawnień.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]