logo systemu POLON

Udostępnienie starego modułu pracowników w trybie do odczytu na środowisku DEMO

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

W związku z licznymi prośbami 4 marca stary moduł pracowników został udostępniony w trybie tylko do odczytu. Moduł jest dostępny tylko na środowisku DEMO.
Moduł posiada dane z dnia przełączenia systemów, a więc z dnia 2020-01-08.
Przywrócenie starego modułu należy traktować tylko jako bazę referencyjną w kontekście weryfikacji danych sprzed punktu przełączenia na nowy system.
Moduł nie zawiera żadnych nowych danych rejestrowanych przez nowy moduł pracowników.
Moduł jest zablokowany do zapisu, mimo że posiada przyciski manipulacji danymi.
W perspektywie najbliższych dwóch miesięcy są przewidywane wyłączenia nowego modułu pracowników. Prace serwisowe, jeśli będzie to możliwe, będą wykonywane tylko w godzinach nocnych.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Migracja danych z Modułu Sprawozdawczego PBN do PBN 2.0

Od 5 marca można rozpocząć pracę z migracją danych za pomocą narzędzia Hub migracyjny. Przewidywany czas na wykonywanie prac z narzędziem to ok. 5 tygodni.
Użytkownikami uprawnionymi do wykonywania operacji w procesie migracji są Importerzy Publikacji dla całej Uczelni – upoważnieni bibliotekarze z Działu Bibliografii i Dokumentacji Biblioteki SUM.
Na stronach pomocy zamieszczone zostały szczegółowe informacje dotyczące migracji (założenia migracji, opis konwersji typów publikacji, funkcjonalności Huba Migracyjnego)
https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy-kategoria/migracja-danych/
Możliwa jest rezygnacja z wykorzystania narzędzia. Aby zgłosić rezygnację z procesu migracji danych Importer Publikacji z rolą do całego podmiotu musi przesłać zgłoszenie poprzez system Helpdesk. Rezygnacja z migracji danych będzie skutkowała tym, że do PBN 2.0 nie zostaną przeniesione żadne publikacje dotychczas gromadzone w PBN Moduł Sprawozdawczy. Wszystkie dane będą wymagały ponownego ich wprowadzenia od początku do systemu PBN 2.0.
Nie jest jeszcze znany termin udostępnienia API do masowego importu danych, co oznacza, że masowe wprowadzenie danych będzie w najbliższym czasie niemożliwe.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Sprawozdawczość GUS 2019 – nowy (27.02.2020) film szkoleniowy na kanale YouTube

 

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]