Udostępnienie starego modułu pracowników w trybie do odczytu na środowisku DEMO

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

W związku z licznymi prośbami 4 marca stary moduł pracowników został udostępniony w trybie tylko do odczytu. Moduł jest dostępny tylko na środowisku DEMO.
Moduł posiada dane z dnia przełączenia systemów, a więc z dnia 2020-01-08.
Przywrócenie starego modułu należy traktować tylko jako bazę referencyjną w kontekście weryfikacji danych sprzed punktu przełączenia na nowy system.
Moduł nie zawiera żadnych nowych danych rejestrowanych przez nowy moduł pracowników.
Moduł jest zablokowany do zapisu, mimo że posiada przyciski manipulacji danymi.
W perspektywie najbliższych dwóch miesięcy są przewidywane wyłączenia nowego modułu pracowników. Prace serwisowe, jeśli będzie to możliwe, będą wykonywane tylko w godzinach nocnych.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]