X Seminarium Użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy odbędzie się w formule on-line w dniach 22-24 kwietnia 2024. Seminarium, organizowane cyklicznie od roku 2014, jest miejscem spotkań osób tworzących i wdrażających systemy informacji o nauce. Począwszy od 2018 roku formuła spotkań została rozszerzona o problemy zarządcze związane z badaniami naukowymi, oceną dorobku naukowego i ewaluacją dorobku uczelni. Tegoroczne Seminarium rozpocznie się Dniem CRIS (Current Research Information Systems), podczas którego zostanie przedstawiony system Omega-PSIR, w którym funkcjonuje m.in. Polska Platforma Medyczna. Seminarium ma wymiar międzynarodowy. Zapewnione jest tłumaczenie symultaniczne. Udział w konferencji jest bezpłatny.


Dane wysyłającego:
Ewa Nowak