Komunikat Nr 14/2020 UKW

Komunikat Nr 14/2020

Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej

z dnia 5 marca 2020 r.

 

DotyczyKandydatów na Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kadencję 2020-2024

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w terminie określonym Kalendarzem Wyborów do Uczelnianej Komisji Wyborczej wpłynęły 2 Kandydatury na Rektora tj.:

a) prof. dr hab. n. med. Tomasza Szczepańskiego zgłoszonego przez Radę Dyscypliny Nauk Medycznych oraz Radę Uczelni

b) prof. dr hab. n .med. Andrzeja Więcka zgłoszonego przez Radę Dyscypliny Nauk Medycznych

 

 

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, prof. SUM

 

[Przesłano przez: Robert Kubina]