Komunikat Nr 15/2020 UKW

Komunikat Nr 15/2020

Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej

z dnia 6 marca 2020 r.

 

W dniu 06.03.2020 działając w najlepszym interesie społeczności akademickiej Uczelniana Komisja Wyborcza Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jako organ kolegialny jednomyślnie podjęła decyzję o elektronicznym zdalnym trybie głosowania na Rektora SUM w dniu 19.03.2020r. Za takim trybem przemawia co następuje:

  1. W sytuacji narastającego zagrożenia SARS-CoV-2 zgromadzenia powyżej 500 uczestników (elektorów) w jednym pomieszczeniu stwarza realne zagrożenie rozsiewu zakażenia.
  2. Zgodnie z rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego zaleca się odwołanie wszelkich konferencji i wydarzeń medycznych z udziałem  profesjonalistów medycznych.
  3. Zminimalizowanie ryzyka niedotrzymania kalendarza wyborczego określonego Statutem SUM.
  4. Głosowanie elektroniczne pozwoli na uzyskanie maksymalnej możliwej frekwencji wyborczej zważywszy na zagrożenie epidemiologiczne i ewentualne obawy elektorów.
  5. Przygotowanie równolegle dwóch form (tradycyjnej i zdalnej) głosowania ze względu na wydatkowanie środków publicznych może nosić znamiona niegospodarności.
  6. Forma zdalnego głosowania została sprawdzona w wyborach do Senatu SUM i kandydatów elektorów.

Ostateczna decyzja dotycząca zmiany formy wyborów zostanie oddana do decyzji Senatu SUM.

 

 

 

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, prof. SUM

 

[Przesłano przez: Robert Kubina]