Uchwała Nr 9/2020 UKW

Uchwała Nr 9/2020

z dnia 6 marca 2020 r.

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
na kadencję 2020 – 2024

 

w sprawie: podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr 8/2020 z dnia 05.03.2020 r.

 

Na podstawie § 50 ust. 4 pkt 1  Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  w związku z pismem jednego z kandydatów na Rektora – prof. dr hab. n. med. Andrzeja Więcka Komisja ponownie przeanalizowała kwestie dotyczące zmiany sposobu głosowania na funkcję Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

Uczelniana Komisja Wyborcza
uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia podtrzymać stanowisko wyrażone w Uchwale Nr 8/2020 z dnia 05.03.2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 7/2019 z dnia 7 listopada 2019r. w sprawie zatwierdzenia przygotowanego przez Uczelnianą Komisję Wyborczą REGULAMINU WYBORÓW REKTORA, SENATU ORAZ UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW W ŚLĄSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W KATOWICACH NA KADENCJĘ 2020-2024.

§ 2

Zobowiązuje Przewodniczącego do przedłożenia Rektorowi oraz Kandydatom na Rektora niniejszej uchwały oraz protokołu z posiedzenia Komisji.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, prof. SUM

 

Protokół z posiedzenia Komisji

 

 

[Przesłano przez: Robert Kubina]