Komunikat Nr 22/2020 UKW

Komunikat Nr 22/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 17 marca 2020 r.

Dotyczy: wyboru Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów

Szanowni Państwo,
Członkowie Uczelnianego Kolegium Elektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

W wyniku przeprowadzonego głosowania w trybie § 18 ust. 1 w związku z § 19 ust. 3 Regulaminu wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024 uprzejmie informuję, że Uczelniane Kolegium Elektorów dokonało wyboru prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Gąsiora na Przewodniczącego UKE.

Z poważaniem

Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej

dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, prof. SUM