Polska Bibliografia Naukowa

18 mar 2020
W dniu 17 marca opublikowana została wersja produkcyjna systemu PBN 2.0. System PBN 2.0 w całości przejmie dotychczasowe funkcjonalności Modułu Sprawozdawczego oraz Modułu Repozytoryjnego systemu PBN.
Obecnie udostępniona wersja systemu PBN 2.0 jest aktualnie w trybie tylko do odczytu. Pozwala na przeglądanie danych gromadzonych w systemie PBN Moduł Repozytoryjny oraz zapoznanie się z funkcjonalnościami systemu PBN 2.0. Nie umożliwia wprowadzania danych, ta i pozostałe funkcjonalności będą udostępniane etapami po zakończeniu migracji danych ze starej wersji PBN do PBN 2.0.
Do systemu PBN 2.0 zostały zaimportowane wszystkie dane zgromadzone dotychczas w systemie PBN Moduł Repozytoryjny. Jednocześnie oznacza to, że ten moduł został ostatecznie zamknięty.
Wraz z udostępnieniem systemu PBN 2.0 przestaje funkcjonować dotychczasowa strona startowa systemu PBN.
W celu umożliwienia wprowadzania danych o publikacjach, system PBN Moduł Sprawozdawczy w starej wersji PBN-S funkcjonuje bez zmian. Moduł Sprawozdawczy PBN jest narzędziem dedykowanym do wypełnienia obowiązku sprawozdawczości w zakresie dorobku publikacyjnego podmiotów.
   
W związku z dużym obciążeniem aplikacji PBN Moduł Sprawozdawczy związanej z poprawianiem przez podmioty danych na potrzeby migracji, na wersji DEMO systemu PBN MS wdrożona została funkcjonalność ukrywająca wszystkie publikacje opublikowane przed rokiem 2017. Publikacje te nie zostały usunięte, a jedynie ukryte. Potrzebne jest sprawdzenie wydajności tego rozwiązania w kontekście całych podmiotów oraz o informacja zwrotna o działaniu narzędzia poprzez system Helpdesk. Jeśli rozwiązanie w sposób satysfakcjonujący zwiększy wydajność pracy aplikacji, zostanie wdrożone na wersję produkcyjną systemu na początku przyszłego tygodnia.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]