Produkcyjne wdrożenie usługi importu XML pracowników oraz usługi stanowej REST API

2020-02-26 18:11:04
W dniu 26 lutego została wdrożona produkcyjnie opcja importu pracowników dla systemu POL-on 2.
Jednocześnie wersja importu XML została podniesiona do wersji 8.2.
W tym samym czasie została wdrożona usługa stanowa REST API służąca do importu stanu pracownika.
Dokumentacja usługi stanowej znajduje się pod adresem https://polon2.opi.org.pl/employees-api/swagger-ui.html#/Import_Employee
Jest to dodatkowa opcja alternatywna do importu XML.
Na stronach pomocy technicznej znajduje się zestaw instrukcji w formie dokumentacji, przykładowego kodu oraz filmów prezentujących możliwości wywołania usług sieciowych https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dokumentacja-api-dla-pol-on-2-0/
Wersja DEMO
Import pracowników oraz usługa stanowa REST API są dostępne od 10 stycznia 2020 na wersji DEMO.
Wszelkie testy importu należy przeprowadzać na wersji DEMO. Środowisko DEMO jest wierną kopią produkcji.
Odświeżanie danych na środowisku DEMO jest wykonywane każdego tygodnia (z niedzieli na poniedziałek).

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]