Komunikat Nr 23/2020 UKW

Komunikat Nr 23/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 19 marca 2020 r.

Dotyczy:  wyboru Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowice na kadencję 2020-2024

 

Szanowni Państwo,

Członkowie Uczelnianego Kolegium Elektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach,

W wyniku przeprowadzonego głosowania w trybie § 18 Regulaminu wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024 uprzejmie informuję, że Uczelniane Kolegium Elektów dokonało wyboru prof. dr hab. n. med. Tomasza Szczepańskiego na Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

Z poważaniem

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, prof. SUM