Moduł ORPPD z opcją pominięcia informacji o jednostce podstawowej

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

W dniu 18.03.2020 roku została wdrożona nowa wersja aplikacji ORPPD, która umożliwia deponowanie prac dyplomowych z pominięciem informacji o jednostce podstawowej. W celu umożliwienia stopniowego wdrażania zmian w systemach informatycznych, został zachowany obecnie obowiązujący numer wersji schematu metadanych (2.0.0). Więcej informacji zostanie opublikowanych wkrótce na stronach pomocy technicznej https://polon.nauka.gov.pl/polon/zasilanie-orppd1

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]