Wdrożenie produkcyjne formularzy umożliwiających sprawozdanie danych uzupełniających na potrzeby subwencji i dotacji

2020-03-19 22:41:26
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10 

Na wersji produkcyjnej systemu POL-on wdrożony został formularz umożliwiający przesłanie do ministerstwa danych uzupełniających na potrzeby naliczania subwencji i dotacji, w tym sprawozdania z wykorzystania środków z funduszu stypendialnego za rok 2019. Formularz jest dostępny w systemie POL-on 1.0, w module „Baza dokumentów planistyczno –sprawozdawczych”, w którym znajduje się opcja „Dane uzupełniające na potrzeby subwencji i dotacji”.
Dostęp do formularza daje rola INST_PR_SPR.

Więcej informacji dotyczących formularza znajduje się na stornach pomocy (http://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/sprawozdanie-z-wykorzystania-subwencji/)

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]