KARNETY SPORTOWE – zmiana terminu

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych informuje wszystkie osoby, które zakwalifikowały się na listę Użytkowników karnetów sportowych zarówno firmy OK System Polska S.A., jak i Benefit Systems S.A., że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2 i zamykaniem części obiektów sportowych, Uczelnia wystąpiła do w/w firm z prośbą o przesunięcie terminu podpisania umowy o 2 miesiące, aby termin jej obowiązywania obejmował okres od 01 czerwca do 30 listopada 2020 roku z jednoczesnym zachowaniem cen przedstawionych w ofertach, na co obydwie firmy wyraziły zgodę.

W zależności od dalszego rozwoju sytuacji, kolejne decyzje podejmowane będą na bieżąco, o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy.

 

[Przesłano przez: Beata Mincer]