logo systemu POLON

Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych – nowy wpis w Pomocy systemu

Sprawozdanie z wykorzystania subwencji
18.03.2020
W celu przekazania formularzy sprawozdań z wykorzystania subwencji za rok 2019 należy się zalogować do systemu POL-on 1.0. Możliwość złożenia formularza posiada użytkownik z rolą INST_PR_SPR.
W menu Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych dodano pozycję Dane uzupełniające na potrzeby naliczenia subwencji i dotacji.
Formularz składa się z 4 części:
Część 1 – Informacje ogólne (pobierane z systemu POL-on)
Część 2 – Współpraca międzynarodowa (dane częściowo pobierane z formularza z poprzedniego roku, wymagają weryfikacji/aktualizacji użytkownika)
Część 3 – Pracownicy cudzoziemcy (liczba pracowników wg. kraju pochodzenia wprowadzana przez użytkownika)
Część 4 – Sprawozdanie w wykorzystania subwencji za rok 2019 –  w tej części można pobrać właściwy szablon formularza, wypełnić go i załączyć uzupełniony.
Po wypełnieniu ww. części oraz załączeniu wypełnionego sprawozdania należy zakończyć edycję i nacisnąć Wyślij formularz do Ministerstwa.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Polska Bibliografia Naukowa

18 mar 2020
W dniu 17 marca opublikowana została wersja produkcyjna systemu PBN 2.0. System PBN 2.0 w całości przejmie dotychczasowe funkcjonalności Modułu Sprawozdawczego oraz Modułu Repozytoryjnego systemu PBN.
Obecnie udostępniona wersja systemu PBN 2.0 jest aktualnie w trybie tylko do odczytu. Pozwala na przeglądanie danych gromadzonych w systemie PBN Moduł Repozytoryjny oraz zapoznanie się z funkcjonalnościami systemu PBN 2.0. Nie umożliwia wprowadzania danych, ta i pozostałe funkcjonalności będą udostępniane etapami po zakończeniu migracji danych ze starej wersji PBN do PBN 2.0.
Do systemu PBN 2.0 zostały zaimportowane wszystkie dane zgromadzone dotychczas w systemie PBN Moduł Repozytoryjny. Jednocześnie oznacza to, że ten moduł został ostatecznie zamknięty.
Wraz z udostępnieniem systemu PBN 2.0 przestaje funkcjonować dotychczasowa strona startowa systemu PBN.
W celu umożliwienia wprowadzania danych o publikacjach, system PBN Moduł Sprawozdawczy w starej wersji PBN-S funkcjonuje bez zmian. Moduł Sprawozdawczy PBN jest narzędziem dedykowanym do wypełnienia obowiązku sprawozdawczości w zakresie dorobku publikacyjnego podmiotów.
   
W związku z dużym obciążeniem aplikacji PBN Moduł Sprawozdawczy związanej z poprawianiem przez podmioty danych na potrzeby migracji, na wersji DEMO systemu PBN MS wdrożona została funkcjonalność ukrywająca wszystkie publikacje opublikowane przed rokiem 2017. Publikacje te nie zostały usunięte, a jedynie ukryte. Potrzebne jest sprawdzenie wydajności tego rozwiązania w kontekście całych podmiotów oraz o informacja zwrotna o działaniu narzędzia poprzez system Helpdesk. Jeśli rozwiązanie w sposób satysfakcjonujący zwiększy wydajność pracy aplikacji, zostanie wdrożone na wersję produkcyjną systemu na początku przyszłego tygodnia.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 22/2020 UKW

Komunikat Nr 22/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 17 marca 2020 r.

Dotyczy: wyboru Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów

Szanowni Państwo,
Członkowie Uczelnianego Kolegium Elektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

W wyniku przeprowadzonego głosowania w trybie § 18 ust. 1 w związku z § 19 ust. 3 Regulaminu wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024 uprzejmie informuję, że Uczelniane Kolegium Elektorów dokonało wyboru prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Gąsiora na Przewodniczącego UKE.

Z poważaniem

Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej

dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, prof. SUM

logo systemu POLON

Nowy moduł doktorantów został wdrożony produkcyjnie

2020-03-16 17:46:24
W dniu dzisiejszym nowy moduł doktorantów został wdrożony produkcyjnie.
Tym samym system POL-on 2 został wzbogacony o kolejną dużą funkcjonalność.
Powyższy moduł dostępny jest w ramach tych samych uprawnień, których używał stary moduł doktorantów.
Nowy moduł dostępny jest pod opcją menu o nazwie „Osoby ubiegające się o stopień doktora”.
Stary moduł doktorantów jest dalej dostępny w ramach starego systemu i na bazie tych samych kolekcji uprawnień.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

KOMUNIKAT JM REKTORA SUM W SPRAWIE WOLONTARIATU PRACOWNIKÓW

Szanowni Państwo,

w związku z epidemią koronawirusa SARS CoV-2 służby sanitarno-epidemiologiczne proszą o wsparcie ich działalności podczas wykonywania badań laboratoryjnych.

Mając na uwadze, że wśród pracowników SUM jest szereg osób, które wykonują liczne zadania związane z diagnostyką laboratoryjną, zachęcam Państwa do wsparcia służb sanitarno-epidemiologicznych. Jako Społeczność akademicka Uczelni Medycznej jako pierwsi powinniśmy służyć pomocą w tak trudnej sytuacji.

Osoby wyrażające wolę udzielenia takiej pomocy proszone są o wypełnienie krótkiego formularza zawierającego dane:

  1. imię i nazwisko,
  2. nazwa jednostki organizacyjnej SUM,
  3. numer telefonu,
  4. adres e-mail,
  5. posiadane kwalifikacje (np. diagnosta laboratoryjny, analityk medyczny itp.)

Wypełnienie formularza pozwoli następnie nawiązać szybki kontakt z osobami chcącymi poświęcić swój czas i wiedzę w sytuacji, gdyby taka pomoc okazała się niezbędna.

Formularz dostępny jest pod adresem:  https://epidemia.sum.edu.pl/

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Uwaga

Dostęp do formularza możliwy jest z wykorzystaniem usługi studenckiego PROXY a w przypadku pracowników poprzez usługę Zdalnej Pracy jak również z sieci SUM.