Rekomendacje MNiSW

Rekomendacje MNiSW w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (m.in. rozliczanie prowadzonych zajęć, przyznawanie punktów ECTS, proces dyplomowania) https://www.gov.pl/web/nauka/ksztalcenie-zdalne-na-uczelniach

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]