logo systemu POLON

Nowa wersja modułu pracowników

2020-02-14 11:09:16
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/wersje-systemu/o/10

Nastąpiło podniesienie wersji modułu pracowników do wersji: GUI 0.6.1 / API 1.8.1
Najważniejsze modyfikacje / poprawki w tej wersji są następujące:
1. poprawienie prezentacji dat zakończenia oświadczeń o dyscyplinach oraz oświadczeń N (produkcja/demo)
2. umożliwienie usunięcia dat ustania zatrudnienia pochodzących z przyszłości (produkcja/demo)
3. dodanie opcji importu nieobecności – import XML / usługa stanowa API REST pracownika (demo)
4. możliwość zamykania oświadczenia N wraz z ustaniem zatrudnienia

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Szkolenia nt. POL-on 2.0 – aktualny stan systemu i planowane wdrożenia. Moduły Pracownicy i Studenci

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/szkolenia/o/10

OPI PIB zachęca do zgłoszeń na organizowane w Warszawie szkolenia stacjonarne z systemu POL-on 2.0.
Lokalizacja: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, Aleja Niepodległości 188b Sala 101
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Warto również śledzić stronę https://liderzy.nauka.gov.pl/lista#!/, na której ogłaszane są informacje o szkoleniach organizowanych przez MNiSW.
Kolejny cykl szkoleń z wdrożenia nowej wersji systemu oraz przygotowania do nowej ewaluacji planowany jest – zgodnie z zapowiedziami – na marzec br.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

 

logo systemu POLON

Migracja danych z PBN MS do PBN 2.0

W związku ze zbliżającym się terminem udostępnienia systemu PBN 2.0 OPI-PIB informuje, że wszystkie dane znajdujące się w Module Repozytoryjnym systemu PBN zostaną w sposób automatyczny przeniesione do PBN 2.0.
Dane znajdujące się w Module Sprawozdawczym będą migrowane w sposób półautomatyczny. W najbliższych dniach udostępnione zostanie narzędzie, które pozwoli na migrację różnych typów publikacji, tak aby zachowana była ich spójność i prawidłowe przypisanie punktacji oraz aby zachowana była zgodność danych z rozporządzeniem. Ze względu na to, że część typów publikacji jest inaczej reprezentowana w nowym modelu danych, udostępniona zostanie informacja jak będzie wyglądała konwersja rodzajów publikacji na nowe typy oraz jakie działania trzeba będzie podjąć, aby dotychczas raportowane publikacje były zgodne z nowym modelem.
W związku ze specyfiką zadań w migracji użytkownikami uprawnionymi do wykonywania operacji w procesie migracji będą Importerzy Publikacji dla całego podmiotu.
Zadaniami do wykonania w związku z migracją będą:
  1. wskazanie publikacji do przeniesienia do PBN 2.0 w przypadku duplikatów na wydziałach,
  2. dokonanie korekty błędnego ISBN lub uzupełnienie ISBN w przypadku jego braku w monografiach (pole wymagane przez rozporządzenie),
  3. uzupełnienie języków i krajów w przypadkach, gdzie nie zostały zmapowane automatycznie.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Publikacje na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej 2021

Fundamentalną zmianą w najbliższej ewaluacji jest wprowadzenie limitu osiągnięć, które mogą zostać zgłoszone do oceny. Ocenie będą podlegały nie tyle publikacje, ile jednostkowe udziały każdego autora w poszczególnych publikacjach – czyli tzw. sloty, których na każdego pracownika przypada maksimum 4. Dlatego każdy pracownik zaliczony w Uczelni do liczby N będzie musiał złożyć oświadczenie upoważniające Uczelnię do wykazania konkretnych osiągnięć naukowych w danej dyscyplinie.
Oświadczenie powinno zawierać: imię, nazwisko, PESEL, ORCID, stopień/tytuł naukowy, stanowisko, nazwę dyscypliny i wykaz osiągnięć. W przypadku dwóch dyscyplin należy pamiętać o adekwatnym rozdzieleniu osiągnięć pamiętając, że dane osiągnięcie może być wykazane przez osobę będącą jego autorem tylko raz i tylko w ramach jednej dyscypliny.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Protokoły z posiedzeń Komisji Ewaluacji Nauki

Na stronie http://www.bip.nauka.gov.pl/komisja-ewaluacji-nauki/protokoly-z-posiedzen-komisji-ewaluacji-nauki.html  można znaleźć treść protokołów.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]