Publikacje na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej 2021

Fundamentalną zmianą w najbliższej ewaluacji jest wprowadzenie limitu osiągnięć, które mogą zostać zgłoszone do oceny. Ocenie będą podlegały nie tyle publikacje, ile jednostkowe udziały każdego autora w poszczególnych publikacjach – czyli tzw. sloty, których na każdego pracownika przypada maksimum 4. Dlatego każdy pracownik zaliczony w Uczelni do liczby N będzie musiał złożyć oświadczenie upoważniające Uczelnię do wykazania konkretnych osiągnięć naukowych w danej dyscyplinie.
Oświadczenie powinno zawierać: imię, nazwisko, PESEL, ORCID, stopień/tytuł naukowy, stanowisko, nazwę dyscypliny i wykaz osiągnięć. W przypadku dwóch dyscyplin należy pamiętać o adekwatnym rozdzieleniu osiągnięć pamiętając, że dane osiągnięcie może być wykazane przez osobę będącą jego autorem tylko raz i tylko w ramach jednej dyscypliny.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]