logo systemu POLON

Hub Migracyjny Polskiej Bibliografii Naukowej

https://pbn-demo.opi.org.pl/mhub/#/home
W związku ze zbliżającym się terminem udostępnienia systemu PBN 2.0 została przygotowana testowa wersja narzędzia „Hub Migracyjny”, które pozwoli na migrację danych wprowadzanych dotychczas do systemu PBN Moduł Sprawozdawczy (PBN MS). Wersja testowa służy jedynie do zapoznania się z narzędziem. Wyniki pracy na wersji testowej będą cyklicznie usuwane.
Czytaj dalej

logo systemu POLON

Stanowiska w systemie POL-on – błąd procesu migracji w historii zatrudnienia

2020-02-19 20:57:46
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

W styczniu 2020 roku nastąpiła migracja danych pracowniczych ze starego systemu POL-on do nowego, które są kontynuowane zgodnie z nowymi przepisami.

W trakcie migracji do nowego systemu stanowiska i grupy pracownicze stały się automatycznie stanowiskami i grupami określanymi przez nową ustawę wg. poniższego klucza:
stanowisko „profesora zwyczajnego” stało się stanowiskiem „profesora”,
stanowiska „profesor nadzwyczajny” i „profesor wizytujący” stały się stanowiskiem „profesora uczelni”,
stanowiska z grupy „naukowo-dydaktycznej” stały się odpowiednimi stanowiskami z grupy „badawczo-dydaktycznej”,
stanowiska z grupy „naukowej” stały się odpowiednimi stanowiskami z grupy „badawczej”.

Czytaj dalej

logo systemu POLON

Centrum pomocy: Dane pracownika – dane podstawowe

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

W Bazie Wiedzy Centrum Pomocy został umieszczony 3 lutego nowy wpis dotyczący działań na danych podstawowych i identyfikacyjnych pracownika.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]