Hub Migracyjny Polskiej Bibliografii Naukowej

https://pbn-demo.opi.org.pl/mhub/#/home
W związku ze zbliżającym się terminem udostępnienia systemu PBN 2.0 została przygotowana testowa wersja narzędzia „Hub Migracyjny”, które pozwoli na migrację danych wprowadzanych dotychczas do systemu PBN Moduł Sprawozdawczy (PBN MS). Wersja testowa służy jedynie do zapoznania się z narzędziem. Wyniki pracy na wersji testowej będą cyklicznie usuwane.
Dane znajdujące się w Module Sprawozdawczym będą migrowane w sposób półautomatyczny. Oznacza to, że zanim zostaną przeniesione do systemu PBN 2.0 uprawnieni użytkownicy będą musieli podjąć działania, które umożliwią prawidłową migrację różnych typów publikacji. Uprawnionymi użytkownikami, którzy mogą wykonać prace zmierzające do przeprowadzenia migracji danych są Importerzy Publikacji dla całej Uczelni.
Proces migracji składa się z czterech kroków,  z czego dwa wymagają wykonania pracy przez Importerów Publikacji.
Krok 1 – Analiza Danych
Część typów publikacji jest inaczej reprezentowana w nowym modelu danych. Hub Migracyjny automatycznie mapuje stare typy na nowe analizując dane publikacji.
Krok 2 – Poprawki danych
Po wstępnej analizie, publikacje które zostały wskazane jako publikacje z błędem Importerzy Publikacji  muszą poprawić w Module Sprawozdawczym PBN. Publikacje te zostaną automatycznie przeanalizowane ponownie przez Hub Migracyjny.
Krok 3 – Wybór publikacji
Te same publikacje z różnych wydziałów jednego podmiotu muszą być scalone. Hub Migracyjny wyszukuje publikacje o identycznym numerze DOI lub identycznym numerze ISBN i grupuje w sposób ułatwiający wskazanie wersji, która zostanie przeniesiona do PBN 2.0. Wersję wybiera Importer Publikacji, a następnie uzupełnia o wszystkie potrzebne dane.
Krok 4 – Migracja danych

[Przesłano przez: Ewa Nowak]