Komunikat Nr 12/2020 UKW

Komunikat Nr 12/2020

Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej

z dnia 21 lutego 2020 r.

 

Dotyczy:       wyborów Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Szanowni Państwo,
Członkowie Uczelnianego Kolegium Elektorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

Przypominamy, że w wyborach na Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mogą Państwo głosować wyłącznie osobiście podczas zebrania wyborczego, a tym samym brak będzie możliwości oddania głosu na odległość.

Informujemy, że zebranie wyborcze Członków Uczelnianego Kolegium Elektorów odbędzie się w dniu 19 marca 2020 r. w Auli A-3 im. prof. zw. dr hab. n. med. dr h.c. Witolda Zahorskiego Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, ul. Medyków 18.

Godziny rozpoczęcia oraz szczegóły organizacji zebrania zostaną podane w odrębnym komunikacie.

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, prof. SUM

 

[Przesłano przez: Robert Kubina]