plakat do koncertu 10 tenorów

10 TENORÓW

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych informuje
pracowników, emerytów, rencistów SUM
oraz członków ich rodzin
o możliwości zapisów na koncert

10 TENORÓW

który odbędzie się w dniu:

06 marca 2020 r. o godzinie 19:00

w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu

 

SZCZEGÓŁY:

10 TENORÓW przynosi miłość do Polski w 2020 r.

10 utalentowanych wokalistów gwarantuje pasję i uśmiech na twarzy.
Najbardziej ekscytująca grupa wokalna 10 TENORÓW zaśpiewa dosłownie wszystko –
od najlepszych piosenek romantycznego pop’u, ballad rockowych po utwory ludowe aż do arii operowej.

 

REPERTUAR

Część I Muzyka z filmu VABANK, FOREVER AND EVER z repertuaru DEMISA ROUSSOSA, CANTO DELLA TERRA z repertuaru ANDREA BOCELLEGO, LA SPAGNOLA NON TI SCORDAR DI ME Duet „Artystki, artystki, artystki z variétés” z operetki KSIĘŻNICZKA CZARDASZA, Ludowa pieśń ukraińska AKSAMITKI Aria DI QUELLA PIRA z opery TRUBADUR MARECHIARE, La donna é mobile z opery RIGOLETTO CANT’T HELP FALLING IN LOVE z repertuaru ELVISA PRESLEYA, LA DANZA (TARANTELLA) Toast z opery TRAVIATA.

Część II Deszczowa piosenka, BELLE z musicalu DZWONNIK Z NOTRE DAME, LA BAMBA, IL MONDO z repertuaru IL VOLO, MARINA z repertuaru GIPSY KINGS, MISERERE LOVE ME TONIGHT z repertuaru TOMA JONESA, ALWAYS LOOK ON THE BRIGHT SIDE OF LIVE z filmu ŻYWOT BRIANA, HUCUŁKA KSENIA, ZACZNIJ OD BACHA, POTPOURRI Con Te Partirò / Libertà, WE ARE THE CHAMPIONS

 

Zapisy przyjmowane będą
od 05 do 07 lutego 2020 r.
przez Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych
osobiście – w pokoju 212,
telefonicznie pod numerem: (32) 208 35 24
lub mailowo

Pełen koszt 1 biletu wynosić będzie 100,00 zł,
przy czym wysokość dofinansowania
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych SUM w Katowicach dla pracownika, emeryta, rencisty oraz członka rodziny stanowi poniższa tabela:

 

Dochód na jedną osobę
w rodzinie
10 TENORÓW
Wpłata własna Wpłata za
członka rodziny
Wpłata własna
+
za członka rodziny
do 2 000,00 zł 30,00 zł 60,00 zł 90,00 zł
2 000,01 zł – 3 500,00 zł 35,00 zł 70,00 zł 105,00 zł
3 500,01 zł – 5 000,00 zł 40,00 zł 80,00 zł 120,00 zł
powyżej 5 000,01 zł 50,00 zł 90,00 zł 140,00 zł

 

 

Ważne informacje dotyczące zapisów:

 1. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w terminie wskazanym w ogłoszeniu, w godzinach 7:30 – 15:30.
 2. Przez jedno zgłoszenie rozumie się jedną osobę + ew. członek rodziny uprawniony do korzystania z dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pozostający z pracownikiem, emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym (tj. współmałżonek, dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej dzieci współmałżonków).
 3. Zgłaszać można się osobiście lub przez osobę trzecią z zastrzeżeniem, iż jednorazowo można dokonać 1 zgłoszenia. W celu dokonania kolejnego zgłoszenia należy ponownie ustawić się w kolejce lub nawiązać połączenie telefoniczne.

 

Wpłaty będą przyjmowane od 10 do 12 lutego 2020 r.,
jednak przed dokonaniem wpłaty konieczny jest kontakt z Działem ds. Pracowniczych i Socjalnych
w celu potwierdzenia obecności na liście uczestników.

Termin odbioru biletów zostanie podany w kolejnym ogłoszeniu.

 

[Przesłano przez: Beata Urbańczyk]

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 9/2020 UKW

Komunikat Nr 9/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 28 stycznia 2020 r.

 

Dotyczy: listy osób wybranych do Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Na podstawie § 6 Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024 Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyniki wyborów, przeprowadzonych dnia 28 stycznia 2020 r., na członków Senatu z grupy pracowników posiadających tytułu naukowego profesora lub profesora SUM oraz z grupy pozostałych nauczycieli akademickich oraz  pracowników niebędących nauczycielami akademickimi z podziałem na poszczególne Wydziały

Grupa: Profesorowie i profesorowie SUM

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu:

 1. Grzanka Alicja
 2. Czuba Zenon
 3. Jochem Jerzy
 4. Gąsior Mariusz
 5. Kasperczyk Sławomir
 6. Zalejska-Fiolka Jolanta
 7. Kos-Kudła Beata
 8. Tanasiewicz Marta

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu:

 1. Stojko Jerzy
 2. Olczyk Paweł
 3. Wrześniok Dorota
 4. Komosińska-Vassev Katarzyna

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach:

 1. Francuz Tomasz
 2. Więcek Andrzej
 3. Ziaja Jacek
 4. Gawlik Aneta
 5. Jarosz-Chobot Przemysława
 6. Hartleb Marek
 7. Markowski Jarosław
 8. Kowalska Małgorzata

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach:

 1. Plinta Ryszard
 2. Sieroń Karolina

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu:

 1. Skrzypek Michał

 

Grupa pozostałych nauczycieli akademickich oraz  pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu:

 1. Żywiec Joanna
 2. Jaroszewicz Jerzy
 3. Bodzek Piotr

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu:

 1. Kabała-Dzik Agata

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach:

 1. Boryczka Grzegorz
 2. Waluga Marek
 3. Barański Kamil

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach:

 1. Bąk-Sosnowska Monika

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu:

 1. Domagalska Joanna

Administracja:

 1. Chabior Marcin
 2. Samborska-Kozak Jolanta

 

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka, prof. SUM

[Przesłano przez: dr n. med. Robert Kubina, Sekretarz UKW]

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 8/2020 UKW

Komunikat Nr 8/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 28 stycznia 2020 r.

Dotyczy: przedłużenia okresu oddawania głosów do Senatu SUM

w związku z powziętą informacją o wystąpieniu przerwy w zasilaniu w energię elektryczną w budynkach Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach przy ul. Medyków 18, co mogło spowodować problemy z oddaniem głosów na odległość (poza lokalem wyborczym), Uczelniana Komisja Wyborcza podjęła Uchwałę o wydłużeniu okresu oddawania głosów w wyborach do Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach o godzinę, tj. do godz. 15:00

Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr hab. n. med. Jolanta Zalejska Fiolka, prof. SUM

logo systemu POLON

Opis danych i metodologii wyliczeń GUS za rok 2019

2020-01-24 15:10:51
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0  

Na stronach pomocy systemowej opublikowany został opis metodologii wyliczeń na potrzeby statystyki publicznej (GUS):
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/opis-metodologii-wyliczen-danych-w-sprawozdaniach-s-10-s-11-i-s-12-generowanych-w-systemie-pol-on/

W tym roku przekazanie danych do GUS zostanie wykonane w dniu 31.03.2020 na podstawie hurtowni danych (RAD-on). Informacje o sposobie przekazania danych nie podlegających wyliczeniom w POL-on oraz raporty dające możliwość weryfikacji poprawności wyliczeń, zostaną przekazane w późniejszym terminie.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Najnowsze wpisy w pomocy systemu POL-on:

24.01.2020
1. Uzupełnianie danych studenta, który zakończył studia lub oczekuje na zakończenie studiów
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/uzupelnianie-danych-studenta-ktory-zakonczyl-studia-lub-oczekuje-na-zakonczenie-studiow/ 
2. Nowy zakres danych w module Studenci
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/nowy-zakres-danych-w-module-studenci/
3. Wdrażanie nowego modułu Studenci
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/wdrazanie-nowego-modulu-studenci/

21.01.2020
Rejestracja doktorantów, którzy zostali przyjęci na studia doktoranckie w wyniku przeniesienia od 1 października 2019 r
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/rejestracja-doktorantow-ktorzy-zostali-przyjeci-na-studia-doktoranckie-w-wyniku-przeniesienia-od-1-10-2019-r/

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]