ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 6/2020 UKW

Komunikat Nr 6/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 20 stycznia 2020 r.

Dotyczy: rekomendacji Kandydatów na Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kadencję 2020-2024

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że:

  1. w terminie określonym Kalendarzem Wyborów złożone zostały 3 rekomendacje na Rektora tj.:
    1. prof. dr hab. n. med. Tomasza Szczepańskiego do Rady Uczelni przez ustępującego Rektora,
    2. prof. dr hab. n. med. Tomasza Szczepańskiego do Rady Dyscypliny Nauk Medycznych przez grupę pracowników, o której mowa w § 53 ust. 2 pkt 2 Statutu Uczelni,
    3. prof. dr hab. n .med. Andrzeja Więcka do Rady Dyscypliny Nauk Medycznych przez grupę pracowników, o której mowa w § 53 ust. 2 pkt 1 Statutu Uczelni.

Uczelniana Komisja Wyborcza przekazuje, zgodnie z właściwością, odpowiednio do:

  1. Rady Uczelni – rekomendację, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a),
  2. Rady Dyscypliny Nauk Medycznych – rekomendacje, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b) i c)

celem ich przekazania przez Przewodniczących tych Organów Przewodniczącemu Senatu w związku z § 53 ust. 1 Statutu Uczelni.


Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
dr hab. n. med. Jolanta Zalejska Fiolka, prof. SUM

[Przesłano przez: Robert Kubina]

logo systemu POLON

Wdrożenie zaktualizowanych modułów pracowników i studentów

2020-01-20 09:01:54
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/wersje-systemu/o/10?offset=0

Zarządzanie danymi pracowników udostępnione zostało w nowym systemie POL-on 2.0.
Stary moduł pracowników w POL-on 1 został zablokowany – w przyszłości moduł ten zostanie udostępniony w trybie do odczytu.
Czytaj dalej

logo systemu POLON

Najbliższy harmonogram systemu

https://polon2.opi.org.pl/ustawa-2-0

1. styczeń 2020 – udostępnienie modułu do rejestracji szkół doktorskich w nowej wersji systemu POL-on
2. koniec marca 2020 – zasilenie rejestrów POL-on w zakresie danych potrzebnych do policzenia statystyki publicznej (GUS) oraz algorytmu podziału subwencji

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]