ilustracja wektorowa - odśwież

Do zagospodarowania w SUM: monitor HP LA1751 x 10szt.

Nazwa urządzenia:
Monitor HP LA1751 (w liczbie 10 sztuk)
Rok produkcji 2009 r.

Jednostka będąca w posiadaniu urządzenia:
Zakład Farmacji Aptecznej
tel. 32 269 98 39
tel. 32 269 98 31

Osoba wyznaczona do kontaktu:
Olgierd Batoryna

logo systemu POLON

Komunikat w sprawie wdrożenia nowej wersji oprogramowania

2020-01-07 12:59:40
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0

Na dzień 2020.01.08 godz. 12.00 planowane są prace konserwacyjne w systemie POL-on w związku z wdrożeniem nowych wersji oprogramowania. Zmiany obejmują uruchomienie modułów studenci oraz pracownicy w warunkach produkcyjnych.
Zakres zmian wraz ze stanem migracji danych był widoczny do tej pory na środowisku POL-on demo https://polon2-demo.opi.org.pl/home

W związku z tym planowane jest wyłączenie systemu POL-on. Ponowne udostępnienie systemu POL-on planowane jest na dzień 2020.01.10.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]