Do zagospodarowania w SUM: monitor HP LA1751 x 10szt.

Nazwa urządzenia:
Monitor HP LA1751 (w liczbie 10 sztuk)
Rok produkcji 2009 r.

Jednostka będąca w posiadaniu urządzenia:
Zakład Farmacji Aptecznej
tel. 32 269 98 39
tel. 32 269 98 31

Osoba wyznaczona do kontaktu:
Olgierd Batoryna