Komunikat Nr 3/2020 UKW

Komunikat Nr 3/2020
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 9 stycznia 2020 r.

 

Dotyczy:  listy kandydatów do Senatu SUM na kadencję 2020-2024

Na podstawie § 11 ust. 12 Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024 Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do wiadomości listę kandydatów na członków Senatu z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub profesora SUM oraz z grupy pozostałych nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi  z podziałem na poszczególne Wydziały, na podstawie zgłoszeń spełniających wymogi formalne zgodne z Regulaminem wyborów i zostały złożone do właściwej Komisji Wyborczej do dnia 8 stycznia 2020 r.  do godziny 1400 .

 

Lista kandydatów do Senatu z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytułu naukowy profesora lub profesora SUM

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Cieślar Grzegorz – dyscyplina nauk medycznych
Czuba Zenon – dyscyplina nauk medycznych
Czyżewski Damian – dyscyplina nauk medycznych
Gąsior Mariusz – dyscyplina nauk medycznych
Grzanka Alicja – dyscyplina nauk medycznych
Jałowiecki Przemysław – dyscyplina nauk medycznych
Jochem Jerzy – dyscyplina nauk medycznych
Kasperczyk Sławomir – dyscyplina nauk medycznych
Kasperska-Zając Alicja – dyscyplina nauk medycznych
Kos-Kudła Beata – dyscyplina nauk medycznych
Szczepański Tomasz – dyscyplina nauk medycznych
Tanasiewicz Marta – dyscyplina nauk medycznych
Zalejska-Fiolka Jolanta – dyscyplina nauk medycznych

 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kaczmarczyk-Sedlak Ilona – dyscyplina nauk farmaceutycznych
Komosińska-Vassev Katarzyna – dyscyplina nauk medycznych
Olczyk Paweł – dyscyplina nauk farmaceutycznych
Stojko Jerzy – dyscyplina nauk medycznych
Wąsik Tomasz – dyscyplina nauk medycznych
Wrześniok Dorota – dyscyplina nauk farmaceutycznych

 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Bergler-Czop Beata – dyscyplina nauk medycznych
Francuz Tomasz – dyscyplina nauk medycznych
Gawlik Aneta – dyscyplina nauk medycznych
Hartleb Marek – dyscyplina nauk medycznych
Jarosz-Chobot Przemysława – dyscyplina nauk medycznych
Kowalska Małgorzata – dyscyplina nauk medycznych
Markowski Jarosław – dyscyplina nauk medycznych
Więcek Andrzej – dyscyplina nauk medycznych
Ziaja Jacek – dyscyplina nauk medycznych

 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Balcerzyk Anna – dyscyplina nauk o zdrowiu
Duława Jan – dyscyplina nauk o zdrowiu
Niemiec Paweł – dyscyplina nauk o zdrowiu
Plinta Ryszard – dyscyplina nauk o zdrowiu
Sieroń Karolina – dyscyplina nauk o zdrowiu
Skrzypulec-Plinta Violetta – dyscyplina nauk o zdrowiu

 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Skrzypek Michał – dyscyplina nauk o zdrowiu

 

Lista kandydatów do Senatu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich oraz przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Błaszczyk Urszula
Bodzek Piotr
Jaroszewicz Jerzy
Szyguła-Jurkiewicz Bożena
Żywiec Joanna

 

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Kabała-Dzik Agata
Marciniec Krzysztof

 

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach

Barański Kamil
Boryczka Grzegorz
Skoczyński Szymon
Waluga Marek

 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Bąk-Sosnowska Monika
Onik Grzegorz

 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu

Ćwieląg-Drabek Małgorzata
Danikiewicz Aleksander
Domagalska Joanna
Głogowska-Gruszka Anna
Kaczmarek Krzysztof
Krupa-Kotara Karolina
Rogalska Anna

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami

Chabior Marcin
Samborska-Kozak Jolanta
Władyka Ewa

 

 

[Przesłano przez: Robert Kubina]