Komunikat Nr 1/2019 UKW

Komunikat Nr 1/2019
Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej
z dnia 21 listopada 2019 r.

 

 

Dotyczy: wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupach nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia doktora habilitowanego oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

działając w oparciu o § 14 Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024  wyznaczam następujące terminy:

25 listopada 2019 r. – wysłanie informacji na służbowe adresy poczty elektronicznej do grup
w domenie @sum.edu.pl o możliwości oddania głosu za pomocą systemu informatycznego,

3 grudnia 2019 r. – ostateczny termin na dokonanie przez pracowników zgłoszenia woli otrzymania kodu, a tym samym oddania głosu za pomocą systemu informatycznego

Podkreślam, że niedokonanie zgłoszenia w terminie do 3 grudnia 2019 r. wyłącza możliwość wygenerowania kodu na odległość. W tym przypadku wyborca uprawniony jest wyłącznie do pobrania kodu w punktach wyborczych.

 

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr hab. n. med. Jolanta Zalejska Fiolka

 

Do wiadomości:

  • Centrum Informatyki i Informatyzacji SUM