logo promujące akcję "podziel się krwią"

ODDAJ KREW

14 listopada br. w ramach programu Stowarzyszenia IFMSA-Poland Oddział Śląsk „Zdrowie pod Kontrolą” odbędzie się akcja krwiodawstwa. Krwiobus będzie stać na parkingu przy budynku Dziekanatu Wydziału Nauk Medycznych Katowicach w godzinach od 8:00 do 15:00.

O godzinie 15:30 w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach, w auli 113, odbędzie się wykład przygotowany przez pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach na temat oddawania krwi i szpiku.

 

[Przesłano przez: Bożena Langner]

logo systemu POLON

Bieżący harmonogram systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/ustawa-2-0

listopad 2019 – Udostępnienie nowej usługi systemu do zarządzania danymi o pracownikach naukowych, nauczycielach akademickich oraz innych osobach prowadządzych zajęcia w związku ze zmianami w ustawie. Wykonanie migracji danych z starej wersji systemu
grudzień 2019 – Przebudowa rejestru studentów oraz informacji o przyznanej pomocy materialnej. W listopadzie 2019 pierwsze wersje zostaną udostępnione na środowisku demonstracyjnym

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

FAQ systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq/

Aktualnie wyświetlane są pytania i odpowiedzi w następujących kategoriach:

Administracja (6)
API REST (2)
Doktoranci i osoby ubiegające się o stopień doktora (1)
Działalność naukowa (1)
Instytucje (1)
Kierunki studiów (3)
Migracja kierunków (13)
Moduł Centralnego Logowania (MCL) (3)
Ogólne (2)
Postępowania awansowe (1)
Pracownicy (7)
Studenci (1)

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

Kategorie pomocy odpowiadają wykazom i bazom danych wskazanych w ustawie 2.0 i rozporządzeniu ws. systemu POL-on

1. Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych
a) Ankieta EN-1 (2019/2020) – https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/ankieta-en-1-2019-2020/

2. Masowe interfejsy wymiany danych
a) Import danych – Specyfikacja interfejsów masowej wymiany danych w systemie POL-on w wersji 2.0
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/specyfikacja-interfejsow-masowej-wymiany-danych-w-systemie-pol-on-w-wersji-2-0/

Czytaj dalej

logo systemu POLON

Wersja aplikacji 9.75.9

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/wersje-systemu/o/10

W obecnej wersji systemu POL-on, w module pracownicy naukowi i nauczyciele akademiccy, wdrożone zostało rozszerzenie dostosowujące siatkę stanowisk pracowników do zmian w nowej ustawie. Jest to element przygotowania modułu do migracji do aplikacji POL-on 2.0

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]