Bieżący harmonogram systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/ustawa-2-0

listopad 2019 – Udostępnienie nowej usługi systemu do zarządzania danymi o pracownikach naukowych, nauczycielach akademickich oraz innych osobach prowadządzych zajęcia w związku ze zmianami w ustawie. Wykonanie migracji danych z starej wersji systemu
grudzień 2019 – Przebudowa rejestru studentów oraz informacji o przyznanej pomocy materialnej. W listopadzie 2019 pierwsze wersje zostaną udostępnione na środowisku demonstracyjnym

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]