pracujący studenci przy klawiaturze

Rekrutacja uzupełniająca – Techniki asertywnej komunikacji w środowisku międzykulturowym

PRACOWNICY! OGŁASZAMY NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE…