logo systemu POLON

Udostępnienie pierwszej wersji nowego modułu Pracownicy Naukowi na POL-on 2 Demo

2019-11-17 21:38:00 https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10 W…
logo systemu POLON

POL-on 2.0 – wspierane przeglądarki

2019-11-25 11:57:29 https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10 Część…
logo systemu POLON

Udostępnienie opcji dodawania uruchomień do kierunków studiów

2019-11-25 22:15:40 https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10 W…
logo systemu POLON

Odświeżenie wersji demo

2019-11-25 22:53:42 https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10 W…