logo systemu POLON

Udostępnienie pierwszej wersji nowego modułu Pracownicy Naukowi na POL-on 2 Demo

2019-11-17 21:38:00
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

W dniu 14.11.2019 r. na środowisku POL-on 2 demo udostępniona została pierwsza wersja modułu pracownicy naukowi w nowej architekturze POL-on 2.0

Zgodnie z komunikatem opublikowanym na stronach pomocy systemowej, został rozpoczęty 2 etap procesu przeniesienia modułu do nowej aplikacji. Udostępniona testowa wersja aplikacji zawiera zmigrowane z dotychczasowego systemu: Dane pracowników, Zatrudnienie, Oświadczenia, Stopnie i tytuły.
W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, czy przeniesione dane nie zawierają nieprawidłowości i wszystkie funkcjonalności są zrozumiałe i zgodne z Państwa oczekiwaniami. Uwagi można zgłaszać poprzez opcję „zgłoś uwagę” w dotychczasowym systemie.
W dalszym kroku, jeżeli nie zostaną zdiagnozowane na środowisku demo większe nieprawidłowości w wykonanej migracji danych, dokonane zostanie udostępnienie zmigrowanych danych z zakresu Zgoda na zatrudnienie i Pensum dydaktyczne. W ramach tej operacji dane zostaną odświeżone nową wersją bazy produkcyjnej POL-on 1.
Po potwierdzeniu poprawności procesów migracyjnych na środowisku demo nastąpi wyłączenie dotychczasowego modułu pracownicy naukowi w obecnym systemie. Wszystkie dane wprowadzone do tego momentu zostaną całkowicie zmigrowane do nowej aplikacji. Wraz z uruchomieniem modułu w aplikacji POL-on 2 udostępnione zostaną nowe obszary danych wynikające z ustawy (Prowadzone zajęcia, Kompetencje, Inne osoby prowadzące zajęcia).
UWAGA: Zgodnie z harmonogramem nowa wersja importu XML zostanie udostępniona w grudniu br. W obecnej wersji demo można natomiast przetestować usługi API REST nowej aplikacji.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

POL-on 2.0 – wspierane przeglądarki

2019-11-25 11:57:29
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

Część trudności z procesem logowania w nowej aplikacji POL-on jest związana z wykorzystywanymi wersjami przeglądarek. W obszarze interfejsu użytkownika system POL-on (podobnie jak JSA i inne rozwijane w OPI systemy) wykorzystuje najnowsze technologie do tworzenia aplikacji web. W związku z tym rekomendowane jest wykorzystywanie przeglądarek zgodnych z listą dostępną na stronach pomocy systemowej: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/wspierane-przegladarki/, bo w razie korzystania za pomocą innych przeglądarek mogą występować błędy.

System POL-on 2.0 jest zoptymalizowany dla następujących przeglądarek:
System operacyjny/Przeglądarka/Wersja (i wyższe)
Windows 7, 8, 8.1 – Firefox 68, Chrome 76
Windows 10 – Firefox 68, Chrome 76, Microsoft Edge 44, Opera 64
macOS Mojave – Firefox 69, Chrome 77, Safari 13
Linux Mint 19.2 Tina – Firefox 70, Chrome 78, Opera 64
Linux Ubuntu 18.4 – Firefox 70, Chrome 78, Opera 64

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Udostępnienie opcji dodawania uruchomień do kierunków studiów

2019-11-25 22:15:40
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

W dniu 29 listopada 2019 nastąpi odblokowanie możliwości dodawania i edycji uruchomień dla zmigrowanych dotychczas kierunków studiów.
Odblokowanie samej funkcjonalności rejestrowania i edycji kierunków studiów przez uczelnie planowane jest na 12 grudnia z uwagi na trwającą weryfikację wybranych przypadków z importu kierunków studiów oraz prowadzone w tej kwestii wyjaśnienia z wybranymi podmiotami.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Odświeżenie wersji demo

2019-11-25 22:53:42
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

W dniu 26.11.2019 zostanie poprawiona migracja stopni i tytułów naukowych w usłudze pracownicy naukowi na wersji demo. Może to spowodować przejściowe problemy z dostępnością tej usługi na tym środowisku.
W przyszłym tygodniu wersja demo zostanie odświeżona nowym stanem bazy produkcyjnej, a usługa pracowników zostanie rozszerzona o kolejne elementy związane z procesem migracji (m.in. zgoda na dodatkowe zatrudnienie).
Jeżeli wszystkie procesy migracyjne oraz zgłoszone uwagi do interfejsu zostaną uwzględnione, rozpocznie się procedura migracji serwisu do nowej architektury systemu, w której udostępnione zostaną nowe funkcjonalności zgodnie z poprzednim komunikatem z 14 listopada.
OPI-PIB prosi o zgłaszanie uwag do modułu poprzez system zgłoszeń.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]