Odświeżenie wersji demo

2019-11-25 22:53:42
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

W dniu 26.11.2019 zostanie poprawiona migracja stopni i tytułów naukowych w usłudze pracownicy naukowi na wersji demo. Może to spowodować przejściowe problemy z dostępnością tej usługi na tym środowisku.
W przyszłym tygodniu wersja demo zostanie odświeżona nowym stanem bazy produkcyjnej, a usługa pracowników zostanie rozszerzona o kolejne elementy związane z procesem migracji (m.in. zgoda na dodatkowe zatrudnienie).
Jeżeli wszystkie procesy migracyjne oraz zgłoszone uwagi do interfejsu zostaną uwzględnione, rozpocznie się procedura migracji serwisu do nowej architektury systemu, w której udostępnione zostaną nowe funkcjonalności zgodnie z poprzednim komunikatem z 14 listopada.
OPI-PIB prosi o zgłaszanie uwag do modułu poprzez system zgłoszeń.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]