logo sum

31 października 2019 r. dniem rektorskim

INFORMACJA

 

Uprzejmie przypominam, że w związku z ustanowieniem dnia 31 października 2019 r. dniem rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów (zgodnie z Zarządzeniem nr 126/2019 z dnia 19.07.2019 r. Rektora SUM w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach), decyzją JM Rektora dzień 31 października 2019 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

 

Kierownik

Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych

Jolanta Samborska-Kozak

 

 

[Przesłano przez: Beata Urbańczyk]

logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on 2.0

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

logo systemu POLON

Harmonogram prac

https://polon2.opi.org.pl/ustawa-2-0

listopad 2019

  1. Udostępnienie nowej usługi systemu do zarządzania danymi o pracownikach naukowych, nauczycielach akademickich oraz innych osobach prowadządzych zajęcia w związku ze zmianami w ustawie. Wykonanie migracji danych ze starej wersji systemu.
  2. Przebudowa rejestru studentów oraz informacji o przyznanej pomocy materialnej – pierwsze wersje na środowisku demonstracyjnym.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Dostępność modułów w systemie POL-on oraz POL-on 2.0

  1. Moduł „Ankieta jednostki” obecnie nieobowiązuje ze względu na zakończoną ewalucję za lata 2013-2016.
  2. Moduł „Audyt” obowiązywał do 2018 roku. Obecne dane mogą być nieaktualne. Edycja danych zostanie zablokowana. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dane te nie są częścią informacji gromadzonych w systemie POL-on 2.0.
  3. Moduł „Biblioteki naukowe” obowiązywał do 2018 roku. Obecne dane mogą być nieaktualne. Edycja danych zostanie zablokowana. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dane te nie są częścią informacji gromadzonych w systemie POL-on 2.0.

Czytaj dalej

logo systemu POLON

Aktualizacja słownika stanowisk w wykazie pracowników naukowych oraz nauczycieli akademickich

Wychodząc naprzeciw postulatom, by jak najszybciej udostępnić w wykazie pracowników naukowych oraz nauczycieli akademickich możliwość rejestrowania pracowników zatrudnionych po 1 października 2019 roku według nowych kategorii stanowisk określonych w ustawie, OPI zdecydowało się wprowadzić tego typu rozszerzenie jeszcze w obecnej wersji aplikacji, czyli POL-on 2.1

To ułatwi przygotowanie danych na potrzeby migracji do nowej aplikacji POL-on 2.0, która przewidziana jest na pierwsze tygodnie listopada br. (szczegółowy harmonogram działań zostanie podany w oddzielnym komunikacie).
Wyżej opisana modyfikacja będzie dostępna na początku przyszłego tygodnia (wstępnie planowany termin – wtorek 29.12.2019 r.).
Wszystkie dane wprowadzone do obecnego systemu zostaną docelowo zmigrowane przez OPI do nowego rejestru.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]