Harmonogram prac

https://polon2.opi.org.pl/ustawa-2-0

listopad 2019

  1. Udostępnienie nowej usługi systemu do zarządzania danymi o pracownikach naukowych, nauczycielach akademickich oraz innych osobach prowadządzych zajęcia w związku ze zmianami w ustawie. Wykonanie migracji danych ze starej wersji systemu.
  2. Przebudowa rejestru studentów oraz informacji o przyznanej pomocy materialnej – pierwsze wersje na środowisku demonstracyjnym.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]