logo radon

Zintegrowana platforma informacyjna RAD-on

https://radon.nauka.gov.pl/pl/strona-glowna 

POL-on 2.0 będzie głównie gromadził dane, natomiast RAD-on wraz z hurtownią danych będzie jedynym zintegrowanym źródłem danych  o nauce i szkolnictwie wyższym w Polsce.
Dane będą zintegrowane ze wszystkich dostępnych systemów w sposób, który umożliwi szybkie i wielopoziomowe tworzenie raportów.
Dane w RAD-on:
– ELA
– POL-on
– PBN
– ORPPD
– NAWA
– OSF
– SEDN
– Nauka polska

Na platformie RAD-on: https://radon.nauka.gov.pl/wykazy/dyscypliny można sprawdzić zestawienie pracowników naukowych SUM wraz przypisaniem do nowych dyscyplin naukowych.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Materiały ze szkoleń MNiSW oraz OPI PIB, które odbyły się we wrześniu w Warszawie i Krakowie

Na stronie Konstytucja dla Nauki, w zakładce Szkolenia
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/szkolenia
pod tytułem szkolenia
Działanie systemów informatycznych MNISW (w tym POL-on)
znajdują się nowe pliki z prezentacjami
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2019/09/dziaanie-systemw-informatycznych-mnisw-w-tym-pol-on.zip

Tematy prezentacji:

Czytaj dalej

logo systemu POLON

Specyfikacje techniczne plików wymiany danych

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0 

W dniu 14 października opublikowane zostaną specyfikacje techniczne plików wymiany danych (XSD wraz z instrukcjami) uzgadniane z instytucjami w trakcie konsultacji technicznych https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/import/konsultacje/start 
Możliwość importu plików do poszczególnych modułów według nowych schematów będzie dostępna zgodnie z harmonogramem wdrożenia poszczególnych funkcjonalności.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Bieżący harmonogram systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/informacje/harmonogram

październik 2019
– udostępnione zostaną zatwierdzone wersje specyfikacji technicznych do interfejsów wymiany danych w obszarze: studentów, pracowników naukowych, osób ubiegających się o stopień naukowy, osiągnięć artystycznych, publikacji. Będą to przede wszystkim nowe schematy plików XML (XSD) oraz częściowo specyfikacje opisujące usługi sieciowe API – REST. Kontynuowane będą konsultacje techniczne https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/import/konsultacje/start
– modyfikacje w systemie PBN – etap I – umożliwiające raportowanie danych według nowych zasad wynikających z ustawy w dotychczasowej wersji systemu
– w drugiej połowie października rozpocznie się I etap migracji modułu Pracownicy naukowi; uruchomiona zostanie pierwsza wersja usługi Pracownicy Naukowi zawierająca dane o zatrudnieniu, oświadczenia, stopnie i tytuły naukowe oraz zgody na dodatkowe zatrudnienie;  dane wprowadzone do momentu rozpoczęcia migracji zostaną przeniesione przez OPI PIB do nowej wersji systemu

Czytaj dalej

logo systemu POLON

Nowa aplikacja POL-on 2.0

https://polon.nauka.gov.pl/polon/aktualnosci

W godzinach wieczornych 25 września rozpoczął się proces uruchomienia pierwszej wersji nowej aplikacji POL-on 2.0., która będzie współdziałała z obecnym systemem POL-on.
Rozpocznie się proces migracji poszczególnych modułów systemu do nowej aplikacji.
Dotychczasowy system będzie sukcesywnie wygaszany. W pierwszej kolejności wyłączona zostanie edycja rejestrów, które nie znalazły się w ustawie 2.0.
W inicjalnym uruchomieniu nowej aplikacji POL-on 2.0 zostaną wdrożone moduły: administracja (role i uprawnienia), jednostki, kierunki studiów (etap 1 – uwzględniający inicjalną migrację danych).
Moduły te będą zintegrowane z dotychczasowym systemem, co umożliwi płynną pracę w obu aplikacjach.

Czytaj dalej