Specyfikacje techniczne plików wymiany danych

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0 

W dniu 14 października opublikowane zostaną specyfikacje techniczne plików wymiany danych (XSD wraz z instrukcjami) uzgadniane z instytucjami w trakcie konsultacji technicznych https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/import/konsultacje/start 
Możliwość importu plików do poszczególnych modułów według nowych schematów będzie dostępna zgodnie z harmonogramem wdrożenia poszczególnych funkcjonalności.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]