Komunikat w sprawie migracji kierunków studiów

Obecnie jest prowadzona przez OPI razem z MNiSW weryfikacja danych przekazanych przez uczelnie w plikach w ramach procesu migracji danych kierunków studiów.
Szczegółowe przypadki wykraczające poza standardowe nieprawidłowości w migrowanych danych będą wyjaśniane w ramach bezpośrednich kontaktów.
Dlatego jest prośba OPI o nie używanie operacji potwierdzenia poprawności zmigrowanych danych w sytuacji, kiedy istnieją wątpliwości, czy wszystkie dane zostały prawidłowo zmigrowane.
W takich wypadkach należy najpierw wyjaśnić wątpliwości w bezpośrednim kontakcie z OPI.
Prawidłowa migracja danych o kierunkach studiów ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej rejestracji studentów, a w konsekwencji dla prawidłowego podziału subwencji i naliczenia statystyk GUS.

Z uwagi na powyższe trudności oraz dążenie do jak najwyższej jakości danych udostępnionych w rejestrze w nowej wersji systemu, operacje wprowadzania nowych kierunków oraz uruchomień oraz opcje edycyjne planowane są do odblokowania dopiero po wyjaśnieniu wszystkich przypadków, najpóźniej w pierwszym tygodniu listopada br.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]