30.09.2019 – Wdrożenie POL-on 2.0 w wersji produkcyjnej

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/wersje-systemu/o/10

Zakres zmian:
1. udostępnienie nowego sprawozdania o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne (EN-1) na rok akademicki 2019/2020 (wersja aplikacji: 9.74)
2. zablokowanie edycji danych w modułach systemu, które zostają wyłączone w ramach nowej ustawy (wersja aplikacji: 9.74)
3. usunięcie opcji logowania się za pomocą konta lokalnego (logowanie wyłącznie kontem centralnym) – (wersja aplikacji: 9.74)
4. wdrożenie nowej usługi Role i Uprawnienia wraz z migracją danych oraz integracją z dotychczasową wersją systemu (0.14.13)
5. wdrożenie nowej usługi Instytucje wraz z migracją danych oraz integracją z dotychczasową wersją systemu (0.28.6)
6. wdrożenie nowej usługi Kierunki studiów wraz z inicjalną migracją danych na podstawie plików przekazanych przez uczelnie (1.1.4)

[Przesłano przez: Ewa Nowak]