Nowa aplikacja POL-on 2.0

https://polon.nauka.gov.pl/polon/aktualnosci

W godzinach wieczornych 25 września rozpoczął się proces uruchomienia pierwszej wersji nowej aplikacji POL-on 2.0., która będzie współdziałała z obecnym systemem POL-on.
Rozpocznie się proces migracji poszczególnych modułów systemu do nowej aplikacji.
Dotychczasowy system będzie sukcesywnie wygaszany. W pierwszej kolejności wyłączona zostanie edycja rejestrów, które nie znalazły się w ustawie 2.0.
W inicjalnym uruchomieniu nowej aplikacji POL-on 2.0 zostaną wdrożone moduły: administracja (role i uprawnienia), jednostki, kierunki studiów (etap 1 – uwzględniający inicjalną migrację danych).
Moduły te będą zintegrowane z dotychczasowym systemem, co umożliwi płynną pracę w obu aplikacjach.

Moduły do archiwizacji – tylko do odczytu:
– efekty praktyczne
– wdrożenia
– aplikacje produktu
– aparatura
– laboratoria
– wdrożone systemy jakości
– nieruchomości
– ankieta jednostki
– dotacje statutowe
– konferencje
– nagrody i wyróżnienia
– czasopisma wydawane przez uczelnię
– biblioteka

Wygaszanie:
– doktoranci

Migracja:
– instytucje
– administracja
– zasoby materialne
– inwestycje
– dokumenty planistyczno-sprawozdawcze
– projekty naukowe
– patenty i prawa ochronne
– studenci i pomoc materialna
– kierunki studiów
– pracownicy
– baza osób upoważnionych do podpisywania dokumentów

Nowe moduły:
– osoby ubiegające się o stopień doktora
– szkoły doktorskie
– postępowania awansowe
– kształcenie specjalistyczne
– raporty

[Przesłano przez: Ewa Nowak]