Bieżący harmonogram systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/informacje/harmonogram

październik 2019
– udostępnione zostaną zatwierdzone wersje specyfikacji technicznych do interfejsów wymiany danych w obszarze: studentów, pracowników naukowych, osób ubiegających się o stopień naukowy, osiągnięć artystycznych, publikacji. Będą to przede wszystkim nowe schematy plików XML (XSD) oraz częściowo specyfikacje opisujące usługi sieciowe API – REST. Kontynuowane będą konsultacje techniczne https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/import/konsultacje/start
– modyfikacje w systemie PBN – etap I – umożliwiające raportowanie danych według nowych zasad wynikających z ustawy w dotychczasowej wersji systemu
– w drugiej połowie października rozpocznie się I etap migracji modułu Pracownicy naukowi; uruchomiona zostanie pierwsza wersja usługi Pracownicy Naukowi zawierająca dane o zatrudnieniu, oświadczenia, stopnie i tytuły naukowe oraz zgody na dodatkowe zatrudnienie;  dane wprowadzone do momentu rozpoczęcia migracji zostaną przeniesione przez OPI PIB do nowej wersji systemu


listopad 2019
– moduł Pracownicy naukowi zostanie rozszerzony o pozostałe (nowe) elementy wynikające z ustawy – etap II
– udostępniona zostanie wersja demo nowego systemu przeznaczona w głównej mierze do testowania masowych interfejsów wymiany danych w POL-on 2.0

grudzień 2019
– w ramach ułatwienia procesu rejestracji studentów według nowych zasad w obecnym roku akademickim zostanie udostępniona możliwość przekazania danych poprzez dotychczasowy moduł systemu oraz importer XML;
obecny schemat 7.5 zostanie nieznacznie zmodyfikowany do wersji 7.6 (specyfikacja zostanie opublikowana na początku października) i rozszerzony o nowy kod kierunku studiów; rozwiązanie to będzie obowiązywało do końca okresu przejściowego na wprowadzenie danych, czyli do marca 2020; po tym terminie dane zostaną zmigrowane w pełni do nowej wersji aplikacji w ramach nowych struktur importowych (schemat 8.0, który również zostanie opublikowany w październiku 2019); rozwiązanie zostanie w listopadzie udostępnione na środowisku testowym
– w pełni gotowe do zasilania rejestry: Pracowników, Studentów, Rejestracja szkół doktorskich

grudzień – styczeń 2020
– nowa wersja aplikacji PBN 2.0
– studenci – testy oraz umożliwienie zasilania rejestru docelowego
– szkoły doktorskie – możliwość rejestracji w nowym systemie
– udostępnienie nowego rejestru osób ubiegających się o stopień
– patenty i dokonania – migracja danych oraz uruchomienie nowego rejestru

styczeń – marzec 2020
– zasilanie rejestrów i wyliczenia; rejestracja osób ubiegających się o stopień naukowy; formularze GUS

30 marca 2020 – nowa wersja schematu XSD (8.0)
– brak możliwości raportowania studiów archiwalnych
– schemat w pełni dostosowany do nowej wersji systemu, bez zachowania kompatybilności wstecz
– raportowanie studentów kontynuujących lub rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020
– nowy moduł Projekty
– nowy moduł Inwestycje
– nowy moduł Dane finansowe
– nowa baza dokumentów w postępowaniach awansowych
– zmiany w ORPPD

III-IV kwartał 2020
– nowy system do ewaluacji
– integracja JSA z bazą doktoratów

Harmonogram wdrażania importu masowego studentów
1 października 2019 – nowa wersja schematu XSD (7.6)
– możliwość zmian w studiach archiwalnych
– dostosowanie zakresu danych do wymogów ustawy
– możliwość raportowania studentów kontynuujących na kierunkach dostosowanych

[Przesłano przez: Ewa Nowak]