Środowisko demo dla nowej aplikacji

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

W dniu 8.11.2019 r. udostępnione zostało nowe środowisko testowe https://polon2-demo.opi.org.pl/home/login
Logowanie do środowiska odbywa się za poamocą tego samego konta MCL, co do produkcyjnej wersji POL-on. Środowisko jest zintegrowane z dotychczasową aplikacją demo systemu POL-on https://polon-demo.opi.org.pl/opi/glowna?execution=e2s1
Obecnie planowany cykl odświeżania baz danych środowisk to 1 miesiąc. W okresie wzmożonych prac mających na celu przygotowanie danych na potrzeby podziału subwencji oraz statystyki publicznej według stanu na 31.12.2019 r. , przewidywane jest zwiększenie częstotliwości odświeżeń, co zostanie ogłoszone w oddzielnym komunikacie.

Pierwsze wdrożenia nowych modułów systemu POL-on 2, w ramach dostosowania do nowej ustawy będą odbywały się od tej pory najpierw w warunkach testowych. Dotyczy to m.in. nowego modułu Pracownicy naukowi, który zostanie w najbliższych dniach udostępniony do pierwszej weryfikacji.

DANE WPROWADZONE NA ŚRODOWISKU DEMO NIE BĘDĄ MIGROWANE DO WERSJI PRODUKCYJNEJ

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]