Pomoc systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

Kategorie pomocy odpowiadają wykazom i bazom danych wskazanych w ustawie 2.0 i rozporządzeniu ws. systemu POL-on

1. Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych
a) Ankieta EN-1 (2019/2020) – https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/ankieta-en-1-2019-2020/

2. Masowe interfejsy wymiany danych
a) Import danych – Specyfikacja interfejsów masowej wymiany danych w systemie POL-on w wersji 2.0
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/specyfikacja-interfejsow-masowej-wymiany-danych-w-systemie-pol-on-w-wersji-2-0/

3. Pomoc
a) Materiały instruktażowe – filmy instruktażowe https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/materialy-instruktazowe/
b) Materiały z konferencji do pobrania – https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/materialy-z-konferencji-do-pobrania/

4. Usługi i narzędzia użytkownika
a) Wprowadzenie do nowego POL-onu – https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/wprowadzenie-do-nowego-pol-onu/
-> Ekran startowy nowego POL-onu
-> Funkcjonowanie POL-onu w okresie przejściowym
-> POL-on 2.0 i systemy powiązane
-> Nowy portal informacyjny POL-on
b) Moduł Centralnego Logowania – https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/modul-centralnego-logowania/
-> Czym jest Moduł Centralnego Logowania – MCL?
-> Logowanie do systemu POL-on dawniej i dziś
-> Zakładanie konta w Module Centralnego Logowania – MCL
-> Pierwsze logowanie do nowego POL-onu. Scenariusze łączenia kont POL-on z MCL
c) Zarządzanie kontem użytkownika – https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/zarzadzanie-kontem-uzytkownika/
-> Uprawnienia administratora instytucji nadzorującej
-> Zakładanie konta nowemu użytkownikowi
-> Zarządzanie uprawnieniami użytkownika
-> Podłączenie konta w POL-onie 2.0 do MCL – perspektywa administratora
-> Statusy użytkownika

5. Wykaz instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki
a) Instytucje – https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/instytucje/
-> Zarządzanie danymi instytucji – dostęp podmiotu
-> Zarządzanie danymi instytucji – dostęp Ministerstwa
b) Kierunki studiów – Migracja kierunków https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/kierunki/
-> Weryfikacja zmigrowanych danych
-> Proces migracji kierunków studiów – krok po kroku
-> Wprowadzenie – podstawowe założenia migracji
-> Pobranie wygenerowanych plików
-> Instrukcja uzupełniania wygenerowanych plików
-> Odsyłanie plików migracyjnych
-> Zgłaszanie uwag oraz obsługa sytuacji, gdy w plikach brakuje danych uprawnień lub uruchomionych kierunków
-> Wynik weryfikacji poprawności danych w moich plikach migracyjnych (wykaz komunikatów błędów)

6. Wykaz nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu
a) Pracownicy – https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/pracownicy/
-> Specyfikacja interfejsów masowej wymiany danych w systemie POL-on w wersji 2.0
-> Zasady migracji danych, nowa siatka stanowisk, wersja DEMO modułu

7. Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora
a) Doktoranci (moduł wygaszany; Specyfikacja interfejsów masowej wymiany danych w systemie POL-on w wersji 2.0) – https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/doktoranci-modul-wygaszany/

8. Wykaz studentów
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/studenci-2/
a) Specyfikacja interfejsów masowej wymiany danych w systemie POL-on w wersji 2.0
b) Ankieta EN-1 (2019/2020)

[Przesłano przez: Ewa Nowak]