Aktualizacja słownika stanowisk w wykazie pracowników naukowych oraz nauczycieli akademickich

Wychodząc naprzeciw postulatom, by jak najszybciej udostępnić w wykazie pracowników naukowych oraz nauczycieli akademickich możliwość rejestrowania pracowników zatrudnionych po 1 października 2019 roku według nowych kategorii stanowisk określonych w ustawie, OPI zdecydowało się wprowadzić tego typu rozszerzenie jeszcze w obecnej wersji aplikacji, czyli POL-on 2.1

To ułatwi przygotowanie danych na potrzeby migracji do nowej aplikacji POL-on 2.0, która przewidziana jest na pierwsze tygodnie listopada br. (szczegółowy harmonogram działań zostanie podany w oddzielnym komunikacie).
Wyżej opisana modyfikacja będzie dostępna na początku przyszłego tygodnia (wstępnie planowany termin – wtorek 29.12.2019 r.).
Wszystkie dane wprowadzone do obecnego systemu zostaną docelowo zmigrowane przez OPI do nowego rejestru.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]