Zaktualizowane specyfikacje plików wymiany danych

Na stronach pomocy systemowej https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/import/konsultacje/start zostały opublikowane finalne wersje nowych specyfikacji plików wymiany danych (XSD) opracowane na podstawie uwag zgłoszonych w II turze konsultacji technicznych. Schematy migracji mają umożliwić automatyczną migrację danych dotyczących m.in. studentów, doktorantów oraz pracowników  naukowych, z systemu POL-on 1.0 do systemu POL-on 2.0. Funkcjonalność importu plików według schematów zostanie udostępniona zgodnie z harmonogramem wdrożeń nowego systemu w grudniu 2019 r.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]