POL-on ewaluacja

Komunikat z systemu PBN (Polska Bibliografia Naukowa) w sprawie autoryzacji identyfikatorów ORCID  w systemach PBN i POL-on

https://pbn.nauka.gov.pl/

W związku z koniecznością przetwarzania w systemach centralnych (POL-on, PBN) zautoryzowanych (potwierdzonych przez właściciela) numerów ORCID osób informujemy, że ich gromadzenie będzie się odbywało wyłącznie poprzez indywidualne konta użytkowników w systemie PBN. Dla dotychczas wprowadzonych bezpośrednio do systemu POL-on numerów ORCID wymagane będzie ich autoryzowanie przez właściciela w systemie PBN.

Metoda ta jest zgodna z rekomendacjami systemu ORCID oraz niesie na sobą szereg korzyści takich jak:

  • przechowywanie pewnego, bo potwierdzonego przez właściciela numeru ORCID, co zapobiegnie problemom identyfikacji osoby w trakcie ewaluacji oraz problemom z identyfikacją konta osoby w ORCID,
  • brak błędów (literówek czy dubli) w numerach ORCID w repozytorium,
  • możliwość przesyłania z repozytorium danych na konta autorów w ORCID (po wyrażeniu dodatkowej zgody przez autora – co będzie możliwe w przyszłości) co pozwoli np. na wysłanie publikacji dodanych przez podmiot w PBN na konta autorów w ORCID dzięki czemu publikacje te będą widoczne w portalu o międzynarodowym zasięgu,
  • możliwość otrzymywania przez systemy PBN i POL-on notyfikacji o zmianach na kontach osób w ORCID co pozwoli na wydajniejsze pobieranie danych z tego systemu dla podmiotów chętnych do skorzystania z nich na potrzeby ewaluacji.

Zachęcamy Państwa do przekazania informacji o sposobie gromadzenia numerów ORCID w systemach OPI do Państwa pracowników i doktorantów.

Aby dodatkowo wesprzeć użytkowników, przygotowaliśmy film instruktażowy dostępny na kanale YouTube OPI PIB https://www.youtube.com/watch?v=zCIKEpVM3Yg&t=1s

Jak powiązać na platformie PBN identyfikator ORCID z PBN i POL-on:

  1. załóż konto lub zaloguj się w PBN
  2. przejdź do zakładki „Twoje konto”
  3. wybierz „stwórz lub podłącz swój ORCID ID”
  4. załóż konto lub zaloguj się w ORCID – tu następuje powiązanie kont i autentykacja
  5. wybierz „podłącz identyfikator POL-on” -> uwierzytelnianie za pomocą nru PESEL

W systemie POL-on przy próbie ręcznego wprowadzenia identyfikatora ORCID do formatki pracownika również wyświetla się komunikat o podobnej treści, dlatego nie mam już możliwości wprowadzania do systemu POL-on identyfikatorów pracowników.

Nawet dotychczas wprowadzone numery są “martwe” i wymagają autoryzacji przez pracowników naukowych zgodnie z powyższą instrukcją.

Na moje zgłoszenie w systemie POL-on dotyczące zablokowania możliwości ręcznego wprowadzania identyfikatorów otrzymałam poniższą odpowiedź:

Odpowiedź z: 2019-01-24 09:06:00 [ Głowacka Krystyna ]

Zgodnie z informacją zamieszczoną w zakładce „identyfikatory zewnętrzne” gromadzenie numerów ORCID będzie się odbywało wyłącznie poprzez indywidualne konta użytkowników w systemie PBN. Dla dotychczas wprowadzonych numerów ORCID bezpośrednio do systemu POL-on wymagane będzie ich bezpośrednie autoryzowanie przez właściciela w systemie PBN.

Czyli pracownik, któremu został wpisany numer ORCID w POL-onie powinien w portalu PBN wykonać identyfikację według instrukcji zamieszczonej na stronie PBN https://polon.nauka.gov.pl/help_pbn/doku.php/orcid

Jeśli pracownik, którego numer ORCID nie został jeszcze wprowadzony do POL-onu wykona proces identyfikacji po stronie PBN numer ten pojawi się w jego danych w POL-onie.

W przyszłym tygodniu Biblioteka umieści na swojej stronie w zakładce Bibliografia i Bibliometria -> ORCID kolejne filmy instruktażowe

https://biblioteka.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=576&Itemid=856&lang=pl

Na stronie Konstytucja dla Nauki ukazał się kolejny komunikat pod znamiennym tytułem Konstytucja dla humanistyki, czyli cały pakiet korzyści dla humanistów

http://konstytucjadlanauki.gov.pl/aktualnosci

W kluczowych rozporządzeniach do Konstytucji dla Nauki humanistyka ma miejsce szczególne. Świadczy o tym spłaszczenie skali kosztochłonności, a także wprowadzenie do wykazu czasopism – obok wskaźników bibliometrycznych – dwuetapowej oceny eksperckiej. Ukłonem w kierunku humanistów jest także zasada, zgodnie z którą publikacje o największej wartości mają taką samą punktację, bez względu na to, czy dotyczą nauk o zdrowiu czy nauk humanistycznych. Zmiany w aktach wykonawczych to reakcja na postulaty, które pojawiły się w przestrzeni publicznej […]

O tym, jak wyglądają zasady ustalania punktacji czasopism naukowych dowiedzieć się można z zamieszczonej na stronie infografiki.

Na stronie Nauka w Polsce http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/  ukazał się dzisiaj komunikat w sprawie opublikowania na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich wystąpienia pt. RPO zaniepokojony nowymi zasadami dotyczącymi czasopism naukowych

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-zaniepokojony-nowymi-zasadami-dotyczacymi-czasopism-naukowych