logo systemu POLON

Odniesienia do uwag zgłoszonych do projektu rozporządzenia w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Niniejszym informuję  o zamieszczeniu na rządowym portalu legislacyjnym dokumentów zawierających odniesienia do uwag zgłoszonych do projektu rozporządzenia w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314507

Dokumenty są dwa:

  1. Uwagi zgłoszone w ramach opiniowania

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//506/12314507/12525515/12525519/dokument382397.pdf

  1. Uwagi zgłoszone w ramach konsultacji publicznych

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//506/12314507/12525509/12525512/dokument382394.pdf

Natomiast Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej 25 lutego został skierowany do podpisu Ministra.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12314505

kobieta przy pracy z mikroskopem

Komunikat dotyczący korespondencji e-mail z dnia 19.02.2019r. KNW-0330-3/19 w sprawie procentowego udziału czasu pracy związanego z działalnością badawczo-rozwojową (B+R)

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi zapytaniami telefonicznymi co do przygotowania zestawienia procentowego udziału pracowników Jednostek w zadaniach związanych z działalnością badawczo-rozwojową (B+R) uprzejmie wyjaśniam, że corocznie dla Głównego Urzędu Statystycznego przygotowywane jest sprawozdania o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych (PNT-01/s).

W sprawozdaniu tym koniecznym jest wykazanie przez Uczelnię liczby wszystkich osób zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową (B+R) oraz wyliczenie ekwiwalentu pełnego czasu pracy (EPC).

Miernik ten pozwala na uniknięcie przeszacowania personelu B+R w związku z prowadzoną działalnością inną niż B+R, tj. zajęcia dydaktyczne ze studentami, praca administracyjna, udzielanie świadczeń zdrowotnych w sferze związanej z ochroną zdrowia, kontrola jakości itp. oraz różnym wymiarem czasu pracy (pełny etat, niepełny etat), w tym okresem zatrudnienia w ciągu roku kalendarzowego.

Przykładowe wyliczenie EPC przedstawia poniższa tabela:

Stanowisko

Wymiar etatu

Ilość przepracowanych miesięcy w roku 2018

Czasochłonność zadań B+R

Ekwiwalent pełnego czasu pracy

(do jednego miejsca po przecinku)

Asystent

Pełny etat (1)

12 (1)

75%

1x1x0,75= 0,7 EPC

Asystent

Pełny etat (1)

9 (0,75) 2

50%

1×0,75×0,50=0,3 EPC

Asystent

Pół etatu (0,5) 1

12 (1)

50%

0,5x1x0,50=0,2 EPC

Asystent

Pół etatu (0,5) 1

9 (0,75) 2

50%

0,5×0,75×0,50=0,1 EPC

1 pracownik był zatrudniony w roku 2018 na pół etatu tj. 0,5

2 pracownik przepracował w roku 2018 – 9 miesięcy co daje w stosunku do pełnego roku 0,75 (bo 9msc:12msc=0,75)

W związku z powyższym oszacowanie czasochłonności zadań B+R pracownika wymaga ustalenia procentowego czasu pracy jaki poświęca on na działalność badawczo-rozwojową, biorąc pod uwagę zakres obowiązków i prowadzoną działalność i nie ma wpływu na inne składane oświadczenia pracownika.

[Przesłano przez: Monika Mielcarz]

wyremontowana aula w Zabrzu

Wyremontowane pomieszczenia na terenie Kampusu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko Dentystycznym w Zabrzu

zdjęcie z zewnątrz budynku w Zabrzu

Wyremontowane wnętrza Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko Dentystycznym w Zabrzu

wyremontowany hol główny w Katowicach

Wyremontowany hol główny na Wydziale Lekarskim w Katowicach